منطق ریاضی؛ ویراست دوم

۱۴۴,۰۰۰ تومان

نویسنده: محمد اردشیر
مترجم:
‏موضوع: علوم و فنون
‏مشخصات نشر: تهران، هرمس

 

 

اطلاعات بیشتر