یوزف شاخت در خانوادۀ میانه‌روی کاتولیکی به دنیا آمد که او را به مدرسۀ عبری فرستادند. سال ۱۹۲۵، اولین جایگاه موفق آکادمیکش را در دانشگاه فرایبورگ به دست آورد. در 27 سالگی جوان‌ترین استاد زبان‌های شرقی دانشگاه فرایبورگ شد. در فاصلۀ ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۳ سفرهای بسیاری به خاورمیانه و شمال آفریقا داشت و هنگامی که نازی‌ها در آلمان به قدرت رسیدند آلمان را به مقصد مصر ترک کرد. در دانشگاه‌های آکسفورد، الجزیره، لیدن هلند و… تدریس کرد و سال ۱۹۵۹ در مقام استاد تمام در رشتۀ مطالعات عربی اسلامی در دانشگاه کلمبیا تدریس کرد. کتاب‌های یوزف شاخت از آثار کلاسیک مطالعات اسلامی به شمار می‌رود.