کوجین کاراتانی، متولد 1941، فیلسوف و منتقد ادبی و مارکس‌شناس شهیر ژاپنی است. تحصیلاتش را در دانشگاه توکیو، با اخذ مدرک کارشناسی در اقتصاد و کارشناسی ارشد در ادبیات انگلیسی، به پایان رساند. کاراتانی در سال 1975 برای تدریس ادبیات ژاپنی به دانشگاه بیل دعوت شد. در آنجا، به دنبال آشنایی با پل دومَن و فردریک جیسمن، کار در زمینۀ فرمالیسم را آغاز کرد. تنوع موضوعات مورد بررسی او در این دوره چنان زیاد بود که همکارانش به او لقب «ماشین تفکر» دادند.