ژیلبر لازار، با نام کامل ژیلبر لِئون ژان لازار، زادۀ ۱۹۲۰ در پاریس و درگذشتهٔ ۲۰۱۸ در پاریس، زبان‌شناس، ایران‌شناس و برگردان فرانسوی بود.
لازار تحصیلات خود را در اکول نرمال سوپریور در سال ۱۹۴۸ (میلادی) به پایان رساند. از سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۵۱ در زمینه فرهنگ و زبان فارسی پژوهش‌هایی انجام داد و در سال ۱۹۶۰ رساله دکتری خود را دربارهٔ «شکل‌گیری زبان فارسی» در مؤسسه ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی نوشت. او از سال ۱۹۵۸ تا سال ۱۹۶۶ استاد زبان فارسی در همین مؤسسه بود.