پل دی. تیگر یک متخصص شناخته‌شدۀ بین‌المللی در تیپ‌شناسی است. پل شخصاً هزاران مدیر، سرپرست تیم، متخصص منابع انسانی، مشاور حرفه‌ای، روانشناس، وکیل و مربی را آموزش داده است. او مدرک روانشناسی و رفتار سازمانی دارد.