ویکتور ایوانوویچ مرژکو زاده 1937، فیلمنامه‌نویس روسی ، کارگردان، نمایشنامه‌نویس، بازیگر، نویسنده و مجری تلویزیون است. او علاقۀ خود را به مشکلات اخلاقی جامعۀ مدرن از همان نخستین کارهایش به عنوان فیلمنامه‌نویس نشان داده است. در آثار مرژکو، رابطۀ شخصیت‌ها و تعارض اجتماعی آن‌ها مشهود است.