ویلیام ال. شایرر زادۀ 1904 و درگذشتۀ 1993 در آمریکا روزنامه‌نگار و خبرنگار جنگ بود.