ویلهلم گریم زادهٔ ۱۷۸۶ و درگذشتهٔ ۱۸۵۹ انسان‌شناس اهل آلمان بود.