ونسان برومر زادۀ 1932، در آفریقای جنوبی متولد شد و بیشتر دوران حرفه‌ای خود را در هلند کار کرد. او از سال 1967 تا 1997 استاد فلسفه دین در دانشگاه اوترخت بود.