والتر ترنس استیس متولد1886 فیلسوفی انگلیسی است که عمدۀ پژوهش‌هایش در زمینۀ فلسفه هگل، عرفان و نسبی‌گرایی اخلاقی است. استیس تحصیلات خود را به ترتیب در باث کالج انگلستان، فتر کالج اسکاتلند و ترینیتی کالج ایرلند به پایان رساند و در سال ۱۹۳۲ به دانشیاری فلسفه در دانشگاه پرینستون آمریکا و سپس به سمت استادی در همان دانشگاه منصوب شد. او را می‌توان در شمار اندیش‌مندانی قرار داد که به دگرگونی عقیده دارند. دگرگونی به اختیار، به میل و رغبت و در پرتو تفکر و تعالی و توسعۀ ذهن بشر؛ امری که برای تداوم و غنای زندگی بشر ضروری است.