والتر بندیکس شونفلیس بنیامین زادۀ ۱۵ ژوئیه ۱۸۹۲ و درگذشتۀ ۲۷ سپتامبر ۱۹۴۰ فیلسوف، مترجم، نویسنده، برنامه‌ساز رادیو و زیبایی‌شناس مارکسیست آلمانی-یهودی و از اعضای مکتب فرانکفورت بود. بنیامین به نقد ابزارها و نمودهای سرمایه‌داری می‌پرداخت و آن‌ها را موجب بروز تحولاتی خاص و غالباً منفی در پروسهٔ تحولات اجتماع می‌دانست. او به ماندگاری و تأثیرگذاری در نظریه زیبایی‌شناسی، انتقاد ادبی و ماتریالیسم تاریخی کمک کرد. عمدۀ کار او به‌عنوان یک منتقد ادبی شامل مقالاتی در مورد بودلر، گوته، کافکا، لسکوف، پروست و نظریه ترجمه بود.