هرمز میلانیان زادۀ ۱۳۱۶ و درگذشتۀ ۱۳۹۳، زبان‌شناس ایرانی و استاد زبانشناسی دانشگاه تهران بود. میلانیان تحصیلات خود را در رشتهٔ زبانشناسی در دانشگاه سوربن به پایان رساند و از شاگردان آندره مارتینه بود.