هرمز ریاحی مترجم و نویسنده‌‌ (۱۳۲۶) باسابقه‌ای است که در کارنامهٔ کاری‌اش ترجمهٔ کتاب‌هایی همچون جاناتان مرغ دریایی، مجموعهٔ قصه‌های هانس کریستین اندرسن، پرنده خارزار و تألیف کتاب‌های آداب پاروزنان، قلم غلط‌گیر و قلعهٔ خاموش دیده می‌شود.