هال زینا بنت در ایالت میشیگان آمریکا متولد شد. در دهۀ دوم زندگی‌اش کتابی با عنوان «دیگر مدرسۀ عمومی وجود ندارد» نوشت که کتابی نسبتاً موفق بود.
انتشار این کتاب منجر به همکاری با دکتر مایک ساموئل، در زمینه سلامتی و سلامتی شد.
«ذهن هولوتراپیک» از کتاب‌های مشهور و مهم هال زینا بنت است.