مینو حجت، فارغ‌التحصیل دکتری فلسفه، استادیار گروه معارف دانشگاه شهید بهشتی است.