میشل (علی) شوتکیویچ زادهٔ 1929 و درگذشتهٔ 2020 نویسندهٔ فرانسوی و محقق تصوف بود. او که در یک خانوادهٔ اصیل اشرافی لهستانی متولد شده بود به دنبال پرسش‌هایی که پاسخی برای آن در مذهب کاتولیک پیدا نمی‌کرد به اسلام گروید.