ميشائيل انده نویسنده آلمانی ادبیات کودک و نوجوان و ادبیات فانتزی است. آن‌هایی كه اهل خواندن كتاب‌های فانتزی باشند، حتماً اسم كتاب‌های او را شنيده‌اند: «داستان بی‌پایان»،‌ «مومو» و «جادوگرانی که خودشان را جادو کردند».

«جیم دگمه‌ و لوکاس لوكوموتيوران» اولين داستانی است كه او برای کودکان نوشته است. او داستان «جیم دگمه و سیزده‌قلوهای وحشی» را هم بعد از این کتاب نوشت.

انده در مدرسه‌های دوران نازی درس می‌خواند و خودش می‌گوید: «نمی‌خواستم چیزی که آن‌ها آموزش می‌دهند، یاد بگیرم!» انده صحنه‌های نمادینی از موضوع نژادپرستی در داستان جیم دگمه خلق کرده است، مثل درس‌های اجباری مدرسه‌ی اژدها و یا شهر اژدها که حتی نیمه‌اژدها اجازه ندارد وارد آن شود.
انده در داستان جیم دگمه نشان می‌دهد چه اتفاقاتی منتظر قهرمان داستان است اگر دل به دریا بزند و وارد ماجرا شود.