مهدی مظفری ساوجی زادۀ 1356، شاعر معاصر ایرانی است. از مظفری تاکنون مجموعه شعرهای «دلتنگی‌های نسیم»، «گزیده ادبیات معاصر شماره 131» و «آینه‌های رنگ‌پریده» به چاپ رسیده است.