مهدی دهباشی زادۀ 1321،‌ نویسنده و محقق ایرانی در زمینه فلسفه است. تحصیلات دانشگاهی را با کارشناسی ادبیات عرب دانشگاه تهران آغاز کرد و تا فوق لیسانس در رشته‌های روان‌شناسی و معقول و منقول دانشگاه تهران ادامه داده و دکتری خود را در رشتۀ فلسفه دانشگاه فوردهام نیویورک گرفت.