محمود اِرول قلیچ در استانبول به دنیا آمد. او از سال 2005 تا 2008 ریاست موزۀ آثار اسلامی را برعهده داشت. درحال حاضر رییس انجمن نسخ خطی دانشگاه کمبریج است، در انجمن محیی‌الدین بن عربی که مرکز آن در آکسفورد است عضویت افتخاری دارد و دبیر کل اتحادیۀ کنفرانس کشورهای عضو کنگرۀ اسلامی است.