محمود امیدسالار زادهٔ ۱۳۲۹ پژوهشگر، مترجم، نسخه‌شناس و نویسندهٔ ایرانی است. امیدسالار درجهٔ دکتری ادبیات فارسی از دانشکدهٔ مطالعات خاور نزدیک دانشگاه برکلی در کالیفرنیا را دارد. او دانش فولکلور را تحت نظر الن داندس استاد دانشگاه برکلی آموخته است؛ از این رو یکی از دانشمندان برجسته در زمینهٔ مطالعات فولکلور ایرانی و ادبیات فارسی به‌شمار می‌آید و مقالات زیادی در این خصوص نگاشته است.