محمدمهدی اردبیلی متولد 1361 ؛ فیلسوف، نویسنده، مترجم، مدرس فلسفه و عضو سابق هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. او دانش‌آموختهٔ دکتریِ فلسفهٔ غرب از دانشگاه تبریز است و عمدۀ پژوهش‌هایش درحوزهٔ ایدئالیسم آلمانی، به ‌ویژه فلسفه هگل می‌باشد.
در مقام نویسنده و مترجم کتاب‌های بسیاری در کارنامۀ کاری وی به ثبت رسیده است.