نورالدین محمد عوفی بخاری تاریخ‌نگار، زندگی‌نامه‌نویس، مترجم و ادیب خراسانی در اواخر سدهٔ ششم و اوایل سدهٔ هفتم هجری، می‌زیست. محمد عوفی در نوشتن گلچین قطعات ادبی متبحر بوده است.