محمدعلی موحد زادهٔ ۱۳۰۲، عرفان‌پژوه، تاریخ‌نگار و حقوق‌دان و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.