محمدجعفر امیرمحلاتی، زادهٔ ۱۳۳۱ استاد دانشگاه و دیپلمات سابق ایرانی است. او از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود و نقش عمده‌ای در پایان بخشی جنگ ایران و عراق ایفا کرد. محلاتی هم‌اکنون استاد و دانشور منتخب در مطالعات اسلامی و الهیات صلح در دانشکدهٔ مطالعات مذهبی و دارای کرسی نانسی شروم دای در مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا در کالج ابرلین و از امنای بنیاد فرهنگی ایلکس است.