مایکل پیوزی استاد ارشد جامعه‌شناسی در دانشگاه نیوساوث ویلز واقع در سیدنی استرالیاست. او ابتدا در انگلستان، سپس در سوربن پاریس و در پی آن در دانشگاه ملبورن استرالیا تحصیل کرده است. او مقاله‌های متعددی در زمینۀ نظریۀ انتقادی، جامعه‌شناسی و سیاست‌شناسی سیاست‌گذاری عمومی تعلیم و تربیت و سازمان (دهی) منتشر کرده است.