لئون گارفیلد زادۀ 1921 و درگذشتۀ 1996 نویسنده داستان‌های انگلیسی بود. با اینکه گارفیلد برای بزرگسالان هم نوشته اما او را بیشتر به‌عنوان نویسندۀ کودکان می‌شناسند. او در سال 1985 به عنوان عضو انجمن ادبیات سلطنتی انتخاب شد. گارفیلد در اثر بیماری سرطان درگذشت.