عمر خیام نیشابوری زادهٔ ۴۲۷ و درگذشتهٔ ۵۱۰ که خیامی و خیام نیشابوری و خیامی النّیسابوری هم نامیده شده‌است، فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و رباعی‌سرای ایرانی در دورهٔ سلجوقی است. گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست و لقبش «حجّةالحق» بوده‌است، ولی بیشتر به خاطر نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد.