ابوالقاسم عارف قزوینی زادۀ ۱۲۵۹ و درگذشتۀ ۱۳۱۲، شاعر و تصنیف‌ساز اهل ایران بود.