طریف خالدی در 1938 در بیت‌المقدس متولد شد. در 1952 در انگلستان به تحصیل در رشتۀ مطالعات کلاسیک (لاتین، یونانی و تاریخ عهد باستان) پرداخت و در 1960 در آکسفورد به دریافت مدرک کارشناسی در رشتۀ تاریخ جدید و سه سال بعد به دریافت مدرک کارشناسی ارشد نائل آمد.