یوگنی شوارتس به سالِ ۱۸۹۶ در یک خانواده‌ی یهودی بورژوا، در شهر کازان متولد شد. پدرش قبل از ازدواج تعمید داده شد و به مذهب ارتدکس مسیحی گروید. یوگنی شوارتس از هشت سالگی مطمئن بود که نویسنده می‌شود. پس از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان در دانشکده‌ی حقوق مسکو دو سال تحصیل کرد اما به تئاتر بیش از شغل وکالت علاقه داشت. خانواده‌ی او به سبب تنگدستی به یکاترین‌بورگ نقل مکان کردند. او چند سال بعد به ارتش پیوست و بر اثر ضربه‌ی شدید مغزی در نبرد یکاترین‌بورگ برای تمام عمر دچار لرزش دست شد.