سیروس شَمیسا زادهٔ ۱۳۲۷، استاد ادبیّات فارسی است. او از نسل پژوهشگرانی است که با کتاب و صفحه و کاغذ مألوفند. او تحصیلات عالی خود را در دانشگاه شیراز آغاز کرد و چند سالی پزشکی خواند، ولی پس از چندی تغییر رشته داد و در همان‌جا مدرک کارشناسی خود را در ادبیّات فارسی گرفت. پس از آن وارد دورهٔ دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۵۷ از رسالهٔ خود به راهنمایی دکتر خانلری دفاع کرد. او در سال ۱۳۸۰ یکی از چهره‌های ماندگار ایران لقب گرفت. کتاب‌های شمیسا در بسیاری از دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود.