سیده زهرا مبلغ، فارغ‌التحصیل دکتری فلسفه محض از دانشگاه تهران بوده و هم‌اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.