سيدنی اسپنسر (١٨٨٨-١٩٧٤م) استاد دانشگاه و كشيش مسيحی بود كه به تدريس در رشتهٔ «اديان و عرفان تطبيقی» اشتغال داشت. كتاب «عرفان در اديان جهان» محصول كلاس‌های درس او در اين دانشكده است و مهم‌ترين اثر او به شمار می‌رود.