سعید نفیسی زادۀ ۱۲۷۴ و درگذشتۀ ۱۳۴۵، دانش‌پژوه، ادیب، تاریخ‌نگار، نویسنده، مترجم و شاعر ایرانی بود. نفیسی جزو نسل اول استادهای دانشکدهٔ تاریخ دانشگاه تهران است.