زهرا زارع فارغ‌التحصیل دکتری جامعه‌شناسی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی است.