رابرت لویی بالفور استیونسُن نویسنده اسکاتلندی قرن نوزدهم بود. یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین رمان‌های او جزیره گتج است.