رابرت برنت تاپلین زادۀ 1940، نویسندۀ چندین کتاب در زمینۀ تاریخ فیلم است. او هم‌اکنون در دانشگاه کارولینای شمالی و ویرجینیا تدریس می‌کند.