حمید وحید دستجردی معروف به حمید وحید رئیس پژوهشکدهٔ فلسفهٔ تحلیلی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی از سال ۱۹۸۸ تاکنون است. او یکی از برگزیدگان دومین دورهٔ جایزهٔ علمی علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان در سال 1391 است.