جینت والز زادۀ 1960، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی است که به طور گسترده به عنوان نویسنده سابق شایعات MSNBC.com شناخته می‌شود.