جولیو فِرّونی متولد 1943 ایتالیا؛ منتقد ادبی، پژوهشگر تاریخ و مقاله‌نویس ایتالیایی است. چاپ مقالات و انتشار کتاب‌های بسیار در حوزه‌ی ادبیات و تاریخ ادبیات  از جمله کارهای اوست.