جف براون (Jeff Brown) (1926-2003) یک وکیل کیفری و روان درمانگر سابق است، نویسنده 5 کتاب معروف است. جف براون قبل از ایجاد فلت استنلی، قهرمان جوانترین خوانندگانی که ماجراهای او، با تصویرگری از تومی اونگرر، برای اولین بار در سال 1964 منتشر شد، در هالیوود و به عنوان سردبیر و نویسنده در نیویورک کار کرده بود. فلت استنلی ستاره مجموعه ای از کتابهای همیشه محبوب. آخرین بار، “استنلی ، دوباره تخت!” در سال درگذشت او منتشر شد. همه با هم، قصه های استنلی فقط در ایالات متحده تقریباً یک میلیون نسخه فروخته است. زندگی این شخصیت بیشتر شد، زیرا دانش آموزان مدرسه برش های او را برای دوستانشان از طریق پست ارسال می كردند. وی در ترجمه به سایر کشورها به فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، ژاپن و اسرائیل سفر کرد.