جان ری گریشام، زادۀ ۱۹۵۵، نویسنده آمریکایی است. او ابتدا به تحصیل رشته حقوق روی آورد و پس از اخذ مدرک این رشته از دانشگاه ایالتی میسی سیپی، مدتی به کار وکالت در شهر آکسفورد مشغول شد.
او سال‌هاست به عنوان نویسندۀ رمان‌های حقوقی پرفروش در آمریکا مطرح است.