جان ونزبرو تاریخ‌دان و زبان‌شناس آمریکایی در ۲۸ فوریه ۱۹۲۸ در ایلینوی متولد شد. ابتدا به دانشگاه اکسفورد رفت و تحصیلات تکمیلی را در مرکز مطالعات آفریقایی و شرق‌شناسی دانشگاه لندن ادامه داد.