جان اسپوزیتو زادۀ ۱۹۴۰، استاد امور بین‌الملل و مطالعات اسلامی در دانشگاه جرج‌تاون و مدیر مرکز شاهزاده الولید بن طلال برای فهم متقابل مسلمانان و مسیحیان در دانشگاه جرج تاون است.