جاناتان کالر زادهٔ ۱۹۴۴، استاد و نظریه‌پرداز ادبی آمریکایی است.