توماس آکمپیس در سال 1380 میلادی متولد شد و در سال 1471 درگذشت.