بهنام صادقی متولد 1969 پژوهشگر تاریخ، اسلام‌شناس و استاد دانشگاه است. صادقی دکترایش را از دانشگاه پرینستون گرفت و از سال 2006 تا 2016 استاد رشته‌ی مطالعات دینی دانشگاه استنفورد است. تخصص او در زمینه‌ی فقه و تاریخ اسلامی است و مقالات متعددی در مورد تاریخ قرآن و حدیث نوشته است. «منطق قانون‌گذاری در اسلام»، «سنت علمی اسلامی» و «فرهنگ‌های اسلامی، زمینه‌های اسلامی» کتاب‌هایی است که صادقی در کارنامه‌ی کاری خود دارد.