برونو بتلهایم، در ۱۹۰۳ در اتریش زاده شد. او در سال ۱۹۳۹ پس از یک سال کار اجباری در اردوگاه‌های کار اجباری داخائو و بوخنوالد به آمریکا مهاجرت کرد. بتلهایم استاد رشتۀ تعلیم و تربیت و روان‌شناسی در دانشگاه شیکاگو، و یکی از مشهورترین روان‌شناسان کودک در جهان بود. او در ۱۹۹۰ درگذشت. از مهم‌ترین کتاب‌های او افسون افسانه‌ها (کاربردهای افسون) است.