ایتالو کالوینو زادهٔ  ۱۹۲۳ و درگذشتهٔ ۱۹۸۵ نویسندهٔ رمان و داستان کوتاه ایتالیایی بود. او سبک ادبی خاص خود را داشت که می‌توان آن را سورئال یا پست‌مدرن توصیف کرد. کالوینو را یکی از مهم‌ترین نویسندگان ایتالیایی قرن بیستم می‌دانند.